Written by Onkapox

Deprem hasarı görmüş beton kolon ve kirişlerin epoksi ile tamir ve bakımı…

Epoksi Deprem Hasarlı Kolon ve Kirişlerde Kullanılabilir mi? Yerli ve yabanci bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre (Deprem Sempezyumu Kocaeli-2005 sunum metninde) ; “Çalışmalar sonucunda, epoksi ile onarım tekniğinin kiriş elemanlarının dayanım ve davranışı üzerinde etkili olduğu anlaşılmıştır. Bu malzemenin onarım için uygun bir malzeme olduğu, doğru bir şekilde ve bilimsel esaslara bağlı kalınarak uygulandığında iyi sonuçlar elde edilebileceği görülmüştür.” tespitleri kayıtlara geçmiştir. Ayrıca Yeni Zelanda Auckland Üniversitesi’nden üç bilim adamının deprem sonrası hasarlı beton kiriş ve kolonlar üzerinde epoksi ile tamir ve bakım araştırmalarında olumlu sonuçları yorumlayıp yayımlamışlardır. Sonuçta ise “epoksi ile onarım enjeksiyonun bileşenlerin mukavemetini geri kazanmada ve arttırmada etkili olduğu” tespiti yapılmıştır.